Contenu principal

Specialisatie niveau 3: Operator touwenparcours belast met evacuaties op vaste punt

Doelgroep: Werknemers, toekomstige werknemers, seizoenswerkers op touwenparcours

Voorwaarden:

 • In het bezit zijn van het certificaat Operator touwenparcours.
 • In goede conditie zijn voor bijscholing of de training minder dan 18 maanden geleden hebben afgerond.

Het certificaat wordt alleen afgegeven op vertoon van een certificaat van eerste hulp, Beps of gelijkwaardig …

Doelstellingen : De operator verantwoordelijk voor evacuaties op hoogte vanaf een vast punt is een persoon die beschikt over de vaardigheden en fysieke conditie om een deelnemer vanaf een vast punt te evacueren en naar beneden te evacueren.
Hij is in staat om de structuur op hoogte uit te rusten.

Vaardigheden:

Activiteiten – Kern Compétence
VERWELKOMEN, ADVISEREN, WAARSCHUWEN
DEELNEMERS TOERUSTEN
EEN TEAM VAN DEELNEMERS BEGELEIDEN
BEOORDELEN, INGRIJPEN EN EERSTE HULP VERLENEN BIJ EEN INCIDENT/ONGEVAL De operator die verantwoordelijk is voor evacuaties op touwenparcours vanaf een vast punt moet in staat zijn om een deelnemer los te maken van een vast punt en hem/haar naar beneden te evacueren.De reddingstechnieken moeten :

 • Eenvoudig uit te voeren zijn, ongeacht de bewustzijnstoestand van het slachtoffer;</li
 • Gemakkelijk uit te voeren zijn, ongeacht de afstand tussen de beoefenaar en de verankeringen;</li
 • Zachtaardig zijn en daarom dynamische acties en/of “touwsnijden” verbieden;</li
 • Uitvoerbaar zijn ongeacht lichaamstype;</li
 • Uitgevoerd worden met lichtgewicht, gestandaardiseerde uitrusting;</li
 • Overdraagbaar zijn met de meeste uitrusting op de markt;</li
 • Voldoen aan het noodplan en de risicoanalyse.</li
ADMINISTRATIEF/OPERATIONEEL TOEZICHT

Duur: Een dag, dus 7 uur training.
Test: Praktijksituatietest, praktijktest na voltooiing van de cursus.
Opfriscursus voor PAH-operators die verantwoordelijk zijn voor evacuatie uit vaste punt:

 • Het certificaat is 18 maanden geldig en moet worden bijgewerkt door een opfriscursus van een halve dag.
 • Door de training op een hoger niveau kan de operator tegelijkertijd worden geüpgraded en zijn opfriscursus volgen.

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE TRAININGSPARTNERS

Niveau 2: Operator acrobatisch parcours op touwenparcours

Doelgroep: Werknemers, toekomstige werknemers en seizoenswerkers op hoog touwenparcours.

Vereisten: De kwaliteiten en vereisten worden geanalyseerd en gevalideerd door de mentor.

 • De kandidaat moet zich op zijn gemak voelen op hoogte, vooral wanneer hij in een harnas hangt.
 • De kandidaat moet op zijn gemak zijn en kunnen anticiperen op elementen die de veiligheid van de deelnemers in gevaar kunnen brengen.
 • De kandidaat moet fysiek in staat zijn om als PAH-operator te werken en de cursussen te voltooien.
 • De kandidaat is verantwoordelijk, attent en op zijn/haar gemak met de uitrusting.

Een basiskennis van het omgaan met touwen wordt sterk aangeraden alvorens aan de cursus deel te nemen.

Objectif : D’après la norme EN 15567-7 :2015, l’opérateur est une personne qui a les compétences, les connaissances, l’expérience et la capacité de jugement nécessaires pour superviser de manière satisfaisante les tâches ou activités lors de la pratique d’un parcours acrobatique en hauteur.

Le rôle de l’opérateur peut inclure les tâches suivantes :

 • Fournir les informations nécessaires à l’utilisation correcte des équipements et des ateliers
 • Vérifier que les pratiquants utilisent les bons équipements
 • Evaluer l’autonomie des pratiquants sur un parcours test
 • Assurer des niveaux appropriés de surveillance
 • S’assurer du respect des consignes de sécurité
 • Alerter un opérateur en charge des évacuations en hauteur, si nécessaire
 • Fournir une aide aux pratiquants
 • Réaliser des contrôles visuels de routine

Doel: Volgens de norm EN 15567-7:2015 is de operator een persoon die beschikt over de vaardigheden, kennis, ervaring en het beoordelingsvermogen die nodig zijn om op bevredigende wijze toezicht te houden op de taken of activiteiten tijdens het beoefenen van een hogedraadparcours.

De rol van de operator kan de volgende taken omvatten:

 • Verstrekken van de informatie die nodig is voor het juiste gebruik van apparatuur en workshops
 • Controleren of deelnemers de juiste uitrusting gebruiken
 • Beoordelen van de zelfstandigheid van deelnemers tijdens een testparcours
 • Zorgen voor de juiste mate van toezicht
 • Ervoor zorgen dat de veiligheidsinstructies worden nageleefd
 • Indien nodig een operator waarschuwen voor evacuaties op hoog niveau
 • Assistentie verlenen aan deelnemers
 • Voer visuele routinecontroles uit

Vaardigheden:

Activiteiten – Key Vaardigheden
VERWELKOMEN, ADVISEREN, VOORKOMEN Ontvangst deelnemers ;

o Voorstelling van de locatie en de verantwoordelijken ;

o Sociale voorzieningen (WC, kleedkamers, enz.);

o Hulp inroepen en noodprocedures;

o Voorstelling van veiligheidsinstructies en verantwoordelijkheden

DEELNEMERS UITRUSTEN Uitrusting van deelnemers aanmeten en controleren (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Geef de informatie die nodig is om de uitrusting en workshops correct te gebruiken;

Instructies geven die moeten worden opgevolgd:

o Juiste bevestiging van het harnas;

o Controleren of het harnas altijd strak zit;

o Volg de instructies voor elke workshop:

EEN TEAM VAN DEELNEMERS BEHEREN Toezicht door de operator :

o De operator is verantwoordelijk voor de veiligheid op zijn workshops en zorgt ervoor dat de veiligheidsinstructies worden opgevolgd;

o Controleert of de instructies goed begrepen zijn en beoordeelt de zelfstandigheid van de deelnemers op een testparcours (5 testworkshops).

o Zorgt voor de juiste niveaus van toezicht (1, 2 en 3) zoals gedefinieerd in de norm EN1557-2:2015;

o Controleert of deelnemers de juiste apparatuur op de juiste manier gebruiken;

BEOORDELEN, INGRIJPEN EN EERSTE HULP BIEDEN BIJ EEN INCIDENT/ONGEVAL
 
Assistentie verlenen aan ruiters;

de noodsituatie alleen of met de hulp van andere bevoegde machinisten aanpakken;

Indien nodig een operator waarschuwen die belast is met evacuaties op hoog niveau;

ZORGEN VOOR ADMINISTRATIEVE/OPERATIONELE FOLLOW-UP
 
Alle routinecontroles uitvoeren op de gebruikte apparatuur, zowel PBM’s als werkplaatsen.
Vul de relevante inspectiedocumenten in.
Voer alle routes uit waarvoor je verantwoordelijk bent.

 

Etappes van de PAH Operator trainingscursus en beoordelingen :

 1. Geselecteerde kandidaten nemen deel aan een 14 uur durende trainingscursus, gespreid over 2 dagen, aan het einde waarvan ze een theoretische en praktische test afleggen.
 2. De kandidaat wordt dan een trainee. Ze worden ondergedompeld in een professionele situatie in een avonturenpark en volgen 70 uur training onder toezicht van de sponsor.
 3. Aan het einde van de cursus valideert de kandidaat zijn verworven vaardigheden in een praktische test.

Let op: WANT geeft geen stageovereenkomst af. De stagiair moet in dienst zijn van de structuur, en dus betaald worden, tijdens de 70 uur praktijkervaring.

Opfriscursus voor PAH-operators:

 • Het certificaat is 18 maanden geldig.
 • Voor verlenging van het certificaat is ten minste een halve dag nascholing per jaar vereist.
 • Een hoger trainingsniveau maakt het mogelijk om de operator te upgraden en tegelijkertijd bij te scholen.

De mentor:

De mentor is een ervaren reddingsoperator die ongetwijfeld uitgebreide ervaring kan aantonen in het begeleiden van acrobatische cursussen op hoogte. Hij is in staat om alle reddingsoperaties op zijn locatie uit te voeren. De mentor is getraind en bijgeschoold.

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE TRAININGSPARTNERS

Niveau 1: Supervisor touwenparcours

Partner: De toekomstige werkgever

Doelgroep: studenten, seizoensarbeiders, gespecialiseerd toeristisch onthaalpersoneel

Vereisten:

 • De mentor moet zijn inschrijving voor de cursus hebben gevalideerd.
 • De volledige cursus kunnen volgen.

Doel: De supervisor is de persoon die de vaardigheden heeft om een abnormale situatie op te merken om een competente operator op te roepen.

Hij/zij assisteert de Operator van de hoge touwenparcours door beter toe te zien op de veiligheidsregels.

 • Ervoor zorgen dat de deelnemer geen hulp nodig heeft;
 • Ervoor zorgen dat de instructies en basisveiligheidsregels worden opgevolgd;
 • Een bevoegde operator oproepen die verantwoordelijk is voor een eventuele evacuatie;

Hij is de back-up op het hoge touwenparcours en heeft een goed zicht op de activiteiten.

Werkt altijd onder de verantwoordelijkheid van een Operator.

Vaardigheden:

Belangrijkste activiteiten Vaardigeden
WELKOM, RAAD, VOORKOMEN
DEELNEMERS UITRUSTEN Juiste uitrusting van het harnas.

De deelnemers uitrusten en het werk van de operator voorbereiden.

TOEZICHT HOUDEN OP EEN TEAM DEELNEMERS Controleren of de veiligheidsinstructies worden opgevolgd op een eenvoudig parcours, controleren of de deelnemer altijd is vastgebonden:

o Kent de instructies die aan de deelnemers worden gegeven;

o Kent en controleert het juiste aantal toegelaten deelnemers per parcours;

BEOORDELEN, INGRIJPEN EN EERSTE HULP VERLENEN BIJ EEN INCIDENT/ONGEVAL

 

Controleer of de deelnemer geen hulp nodig heeft:
Bel een bevoegde operator die verantwoordelijk kan zijn voor de evacuatie
o Kent de procedure om een operator te bellen als een deelnemer hulp nodig heeft;
o Kent de procedure voor het oproepen van een operator die verantwoordelijk is voor evacuatie indien nodig;
o Kent de noodprocedures en past het noodplan toe;
ZORGEN VOOR ADMINISTRATIEVE/OPERATIONELE FOLLOW-UP

Beoordeling:

 • Kennis aantonen van de veiligheidsinstructies en de punten die in de vaardigheden zijn gedefinieerd.
 • Het aanbrengen van het harnas en het voltooien van de cursus zonder te vallen.

Duur: 2 uur

Trainer: De mentor

De mentor is een ervaren reddingsoperator die ongetwijfeld veel ervaring heeft in het begeleiden van hoge touwenparcours. Hij is in staat om alle reddingsoperaties op zijn terrein uit te voeren. De mentor is in volgorde van training en herhalingsoefeningen.

Opfriscursus: De training is 18 maanden geldig en moet worden verlengd met een opfriscursus van 2 uur.