Contenu principal

Nieuwe regels voor voertuigbelasting

Description

Geachte leden,

Op 18/05/2021 werd een wetsvoorstel goedgekeurd door de federale regering dat nieuwe regels zal invoeren voor de belasting van auto’s vanaf 1 juli 2023. Hier is een samenvatting:

Vanaf 01/07/23:

  • De aftrekbaarheid van benzine en diesel wordt beperkt tot 50% voor hybride bedrijfswagens die na die datum worden aangekocht.
  • De aftrekbaarheid van personenauto’s op fossiele brandstoffen, aangekocht tussen 01/07/23 en 31/12/25, zal elk jaar degressief worden afgetopt tot 2028, of tot nul.

Vanaf 01/01/26:

  • Fiscale aftrekbaarheid zal niet langer mogelijk zijn voor fossiele brandstofauto’s die na deze datum worden aangekocht.
  • Voor niet-vervuilende auto’s (100% elektrisch of andere technologieën) die in de loop van 2026 worden aangekocht, zal de fiscale aftrekbaarheid 100% bedragen, maar in de daaropvolgende jaren afnemen.

Voor meer informatie en details, zie het volgende artikel: Nieuwe regeling inzake autofiscaliteit en laadpalen: wat zijn de gevolgen (certifisc.be).

Voir toutes les news