Contenu principal

Niveau 2: Operator acrobatisch parcours op touwenparcours

Description

Doelgroep: Werknemers, toekomstige werknemers en seizoenswerkers op hoog touwenparcours.

Vereisten: De kwaliteiten en vereisten worden geanalyseerd en gevalideerd door de mentor.

 • De kandidaat moet zich op zijn gemak voelen op hoogte, vooral wanneer hij in een harnas hangt.
 • De kandidaat moet op zijn gemak zijn en kunnen anticiperen op elementen die de veiligheid van de deelnemers in gevaar kunnen brengen.
 • De kandidaat moet fysiek in staat zijn om als PAH-operator te werken en de cursussen te voltooien.
 • De kandidaat is verantwoordelijk, attent en op zijn/haar gemak met de uitrusting.

Een basiskennis van het omgaan met touwen wordt sterk aangeraden alvorens aan de cursus deel te nemen.

Objectif : D’après la norme EN 15567-7 :2015, l’opérateur est une personne qui a les compétences, les connaissances, l’expérience et la capacité de jugement nécessaires pour superviser de manière satisfaisante les tâches ou activités lors de la pratique d’un parcours acrobatique en hauteur.

Le rôle de l’opérateur peut inclure les tâches suivantes :

 • Fournir les informations nécessaires à l’utilisation correcte des équipements et des ateliers
 • Vérifier que les pratiquants utilisent les bons équipements
 • Evaluer l’autonomie des pratiquants sur un parcours test
 • Assurer des niveaux appropriés de surveillance
 • S’assurer du respect des consignes de sécurité
 • Alerter un opérateur en charge des évacuations en hauteur, si nécessaire
 • Fournir une aide aux pratiquants
 • Réaliser des contrôles visuels de routine

Doel: Volgens de norm EN 15567-7:2015 is de operator een persoon die beschikt over de vaardigheden, kennis, ervaring en het beoordelingsvermogen die nodig zijn om op bevredigende wijze toezicht te houden op de taken of activiteiten tijdens het beoefenen van een hogedraadparcours.

De rol van de operator kan de volgende taken omvatten:

 • Verstrekken van de informatie die nodig is voor het juiste gebruik van apparatuur en workshops
 • Controleren of deelnemers de juiste uitrusting gebruiken
 • Beoordelen van de zelfstandigheid van deelnemers tijdens een testparcours
 • Zorgen voor de juiste mate van toezicht
 • Ervoor zorgen dat de veiligheidsinstructies worden nageleefd
 • Indien nodig een operator waarschuwen voor evacuaties op hoog niveau
 • Assistentie verlenen aan deelnemers
 • Voer visuele routinecontroles uit

Vaardigheden:

Activiteiten – Key Vaardigheden
VERWELKOMEN, ADVISEREN, VOORKOMEN Ontvangst deelnemers ;

o Voorstelling van de locatie en de verantwoordelijken ;

o Sociale voorzieningen (WC, kleedkamers, enz.);

o Hulp inroepen en noodprocedures;

o Voorstelling van veiligheidsinstructies en verantwoordelijkheden

DEELNEMERS UITRUSTEN Uitrusting van deelnemers aanmeten en controleren (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Geef de informatie die nodig is om de uitrusting en workshops correct te gebruiken;

Instructies geven die moeten worden opgevolgd:

o Juiste bevestiging van het harnas;

o Controleren of het harnas altijd strak zit;

o Volg de instructies voor elke workshop:

EEN TEAM VAN DEELNEMERS BEHEREN Toezicht door de operator :

o De operator is verantwoordelijk voor de veiligheid op zijn workshops en zorgt ervoor dat de veiligheidsinstructies worden opgevolgd;

o Controleert of de instructies goed begrepen zijn en beoordeelt de zelfstandigheid van de deelnemers op een testparcours (5 testworkshops).

o Zorgt voor de juiste niveaus van toezicht (1, 2 en 3) zoals gedefinieerd in de norm EN1557-2:2015;

o Controleert of deelnemers de juiste apparatuur op de juiste manier gebruiken;

BEOORDELEN, INGRIJPEN EN EERSTE HULP BIEDEN BIJ EEN INCIDENT/ONGEVAL
 
Assistentie verlenen aan ruiters;

de noodsituatie alleen of met de hulp van andere bevoegde machinisten aanpakken;

Indien nodig een operator waarschuwen die belast is met evacuaties op hoog niveau;

ZORGEN VOOR ADMINISTRATIEVE/OPERATIONELE FOLLOW-UP
 
Alle routinecontroles uitvoeren op de gebruikte apparatuur, zowel PBM’s als werkplaatsen.
Vul de relevante inspectiedocumenten in.
Voer alle routes uit waarvoor je verantwoordelijk bent.

 

Etappes van de PAH Operator trainingscursus en beoordelingen :

 1. Geselecteerde kandidaten nemen deel aan een 14 uur durende trainingscursus, gespreid over 2 dagen, aan het einde waarvan ze een theoretische en praktische test afleggen.
 2. De kandidaat wordt dan een trainee. Ze worden ondergedompeld in een professionele situatie in een avonturenpark en volgen 70 uur training onder toezicht van de sponsor.
 3. Aan het einde van de cursus valideert de kandidaat zijn verworven vaardigheden in een praktische test.

Let op: WANT geeft geen stageovereenkomst af. De stagiair moet in dienst zijn van de structuur, en dus betaald worden, tijdens de 70 uur praktijkervaring.

Opfriscursus voor PAH-operators:

 • Het certificaat is 18 maanden geldig.
 • Voor verlenging van het certificaat is ten minste een halve dag nascholing per jaar vereist.
 • Een hoger trainingsniveau maakt het mogelijk om de operator te upgraden en tegelijkertijd bij te scholen.

De mentor:

De mentor is een ervaren reddingsoperator die ongetwijfeld uitgebreide ervaring kan aantonen in het begeleiden van acrobatische cursussen op hoogte. Hij is in staat om alle reddingsoperaties op zijn locatie uit te voeren. De mentor is getraind en bijgeschoold.

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE TRAININGSPARTNERS

Voir toutes les formations